🔍💑 Discover Your Compatibility in Just 60 Seconds! ⏰in Just 60 Seconds! ⏰

Astopia Kullanım Şartları ve Koşulları İçeren Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanım Şartları ve Koşulları (“Kullanım Şartları”) ve Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Astopia (“Astopia”) ile mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler (“Astopia destekleyen cihazlar”) üzerinden abonelik esasına göre başta astrolojik danışmanlık hizmetleri üzere Astopia aplikasyonu üzerinden indirilecek içerik hizmetlerinden (“Astopia Hizmeti”) yararlanmak için işbu Kullanım Şartları’nı kabul eden üyeleri arasında akdedilmektedir.

İşbu Sözleşme’de Astopia’ya ilişkin ticari bilgiler şöyledir:Şirket Adı : ASTOPIA TECH OÜTicaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası : 16165950Vergi Daire ve Vergi Numarası :Şirket Adresi : Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111Şirket Telefonu : +372 82720727Şirket e-posta adresi : info@astopia.com

Üye’ye ilişkin bilgiler: Ödeme sayfasında kişisel bilgileri yer almaktadır.

2. Astopia Platformu Nedir ?

Astopia platformu, alanlarında uzman astrologların oluşturduğu yapay zeka ile çoğaltılmış Güneş, Ay diğer gezegenlerin, uzaydaki pozisyonlarının, dünyadaki varlıkların üzerindeki etkisinin izlenmesi ve incelenmesi üzerine yorumlanması amacına hizmet eden ve Astopia’yı destekleyen cihazlar üzerinden üyelik modeli ile üyelerinin astrolojik bilgi edinme ve kişisel gelişim programı hizmetlerinden yararlanabileceği bir abonelik hizmetidir.

İşbu Sözleşme ile hizmet kullanımına ilişkin kurallar ve Üye’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli, Astopia platformunda yer alan hizmetlerden yararlanma şartları ve bu kapsamda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması sağlanmaktadır. Bu Sözleşme ile, Astopia tarafından oluşturulan içeriklere katılım sağlanır ve platforma kaydolup üyelik satın alınarak burada belirtilen şartlara bağlı olunduğu kabul edilmiş olur.

İşbu Sözleşme, beraberinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve Gizlilik Politikası metinlerinin de ayrılmaz parçasıdır.

3. Üyelik

3.1. Üyelik sahibi olabilmek için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir. 18 yaşından (ya da bulunulan ülkenin reşit olma yaşından) küçük olanlar, üye olmadan önce ebeveyn onayı almalı ve ebeveyn Sözleşme’yi okumalı ve kabul etmelidir. Platforma kaydolanlar yeterlilik şartlarına uyduğunu onaylamış olur.

3.2. Üye belirtilen uygunluk kriterlerini karşılıyorsa Astopia’ya kaydolup üyelik satın alabilir. Şu kadar ki Astopia zaman zaman ücretsiz içerikleri Üye’lere sağlayabildiği gibi tüm içeriklere ulaşılabilen Premium Üyelik modeli için de Haftalık, Aylık ve Senelik olacak şekilde farklı konseptler belirleyebilir. Üye tarafından kayıt esnasında doğru, kesin, geçerli ve tam bilgiler verileceği ve devamında bunun sürdürüleceği kabul edilmiştir.

3.3. Abonelik, Taraflardan birisinin talebi üzerine sonlandırılıncaya kadar devam eder. Astopia Hizmeti’ni kullanabilmek için internet erişimine ve Astopia Hizmeti’ni destekleyen bir cihaza sahip olunmalı ve Ödeme Yöntemi sunulmalıdır. Ödeme Yöntemi, zaman zaman güncellenebilen ve üçüncü taraf aracılığıyla ödemeyi de içerebilen, mevcut, geçerli, tanınan bir ödeme yöntemi anlamına gelir. Astopia söz konusu ödeme yöntemini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

3.4. Üye tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Üye, hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren faydalanmaya başlayabilir. Üye, Astopia tarafından aksi belirtilmedikçe mail adresi aracılığıyla giriş yaparak Astopia Platformu’na kaydolabilir ve içeriklere erişim sağlayabilir.

3.5. Astopia, üçüncü taraflarca kendi ürünleri veya hizmetleri ile bir arada sunulan üyelikler dâhil olmak üzere, üçüncü kişi sponsor ve/veya firmalarında yer alacağı birkaç farklı üyelik planı sunabilir, şu kadar ki böyle bir durumda üçüncü taraflarca sunulan ürünlerden veya hizmetlerin işleyişinden sorumlu tutulamaz. Örneğin Astopia Platformu’nda Ücretsiz Üyelik'lerde sınırsız içeriğe ücretsiz erişim bir süreliğine kampanyalar veya tanışma amacı ile sağlanabileceği gibi Premium Üyelik’lerde tüm içeriğe ücret karşılığı erişilebilecektir. Platform içinde üyelik planları, içerikleri zaman zaman güncellemeler ile Astopia tarafından farklı koşullara tabi şekilde revize edilebilir.

3.6 Astopia mesafeli satış sözleşmesi doğrultusunda kullanıcılarının kendi beyan ettikleri kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Doğruluk denetimi yapmaz. Bilgilerle ilgili beyanda bulunan kişinin kişisel bilgileri verdiği aşamada kişinin kendisi olduğu, arkadaş bilgileri eklediği anda arkadaşının kendisi olduğu kabul edilir. Kanunun gerektirdiği şartlarda yetkili makamlarca bilgi, belge, veri, data istenmesi halinde Astopia bu bilgileri kanunun kabul ettiği biçimlerde idari ve adli makamlarla paylaşmak durumundadır.

4. Üye’nin Yükümlülükleri ve Hesap Kullanımı

Hesabın gizliliğini korumaktan Üye bizzat sorumlu olup şifre ve hesap bilgileri ile ilgili olarak meydana gelen tüm eylemlerin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Üye hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına, Astopia üyelik kimliğini ve/veya şifresini paylaşmamalı veya herhangi bir şekilde diğer kişilerin erişim sağlayabileceği hale getirmemelidir. Hesap bireysel olarak kullanılmalıdır aksi durumda oluşabilecek gizlilik ihlallerinden Astopia sorumlu olmayacaktır. Astopia böyle bir ihlalin tespiti halinde üyenin aboneliğini tek taraflı iptal eder ve ücret iadesi de yapılmaz. Şu kadar ki, üçüncü kişiler tarafından şifrenin ele geçirilmesi veya hesabın elde olmayan bir sebeple yetkisiz kullanılması veya herhangi farklı bir güvenlik ihlalinin yaşanmasının durumunda info@astopia.com e-posta üzerinden Astopia destek ekibi ile iletişime geçilmelidir.

Üyelik şartları Astopia tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir, zaman zaman güncellenebilir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak içeriğin gelişime ve değişime açık olacağı ve kimi zaman kampanya ve yeniliklerle platformun hizmet kapsamının değişebileceğinde taraflar mutabıktır. Bu itibarla üye güncel şartları takip etmekle yükümlüdür.

Üye, hesabını herhangi bir ticari amaç için açma, kullanma, çoğaltma, değiştirme, indirme, satma, aktarma, yayınlama veya diğer yolla erişilebilir kılmayacağını kabul etmiş sayılır.

Üye, hesabı aracılığıyla Astopia Hizmeti’ne erişebilir, katılım sağlayabilir ve ücret mukabili sunulmuş olan diğer olanaklardan, aktivitelerden yararlanabilir ve reklamlardan ve kampanyalardan haberdar edilebilir. Üye, hesabı aracılığıyla Astopia Hizmeti’ne zarar verebilecek, engel olabilecek ya da diğer yollarla etkide bulunabilecek herhangi bir eylemde veya icraatta bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üye, Astopia Hizmeti’ni, hizmetle ilişkili tüm özellikler ve işlevselliklerle birlikte, geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere ya da ilgili hizmet veya içeriğin kullanımına dair diğer kısıtlamalara uygun şekilde kullanmayı kabul etmiş sayılır. Buna ilaveten üyelik bir hesap sahibi olma yetkisi tanıyacağından üyeliğin suiistimal edilecek amaçlar için kullanılmayacağı (buna üyelik hesap kanalıyla herhangi bir bilgisayar virüsü bulaştırmak veya hesabı ayrımcı, hakaret edici, küfürlü, kötü niyetli, karalayıcı bir tutumla kullanmak veya diğer herhangi bir kişinin haklarına dair diğer ihlaller ve karşıtlıklar dahildir) kabul edilmiş sayılır.

Üye, Sözleşme’yi ihlal eder veya hizmeti yasadışı bir şekilde ya da dolandırıcılık amaçlı kullanır ise, Tarafları ve üçüncü kişileri korumak adına Astopia tarafından yasal haklar saklı tutularak Üye’nin hizmete erişimi kısıtlanabilir veya üyeliği tek taraflı olarak iptal edilebilir.

5. Hizmetin Fiyatı

Astopia hizmet bedeli, üçüncü taraflar (App Store ve Google Play) aracılığıyla veya Üye’nin banka veya kredi kartı vasıtasıyla (“Ödeme Yöntemi”) tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Üye’den ödeme alınacaktır.

Aylık Premium Abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecek abonelik bedeli ödeme sayfasındadır.

Arkadaşının Haritasını Gör seçilmesi halinde: Satın alınan paket tek seferlik satın alım içerir.

3 Aylık Premium Abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen 3 aylık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli ödeme sayfasındadır.

Yıllık Premium Abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her yıllık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli ödeme sayfasındadır. Toplam tutar Astopia tarafından tek seferde peşin olarak veya Astopia’nın belirleyeceği şekilde taksitli tahsil edilir. Vergilere dair bilgiler de ödeme sayfasındadır.

Astopia, her zaman hizmet bedelinde ve hizmet bedeli tahsilinde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’nin 6.2. ve 6.3. madde hakları saklıdır.

6. Faturalama ve Üyelik İptali

6.1. Faturalama Dönemleri

Astopia, üyelik ücreti ve hizmet kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi diğer tüm masrafları, belirtilen ödeme tarihinde, seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil edecektir. Ödeme Yönteminin onaylanamaması, abonelik planının değiştirilmemesi ya da ücretli üyeliğin söz konusu aya dâhil olmayan bir günde başlaması gibi durumlarda ödeme tarihinde değişiklikler yaşanabilir.

Abonelik, Üye tarafından abonelik süresi boyunca feshedilmediği takdirde, seçilen periyotta (Aylık, 3 Aylık ve Yıllık) yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin Astopia tarafından belirlenen bedel, Üye’nin belirlediği ödeme yönteminden fatura tarihine denk gelen yıldönümünde tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme gününden önce olacak şekilde Üyelik, üçüncü taraflar aracılığı ile (App Store ve Google Play) satın alındı ise mobil uygulama hesaplarına ilişkin telefon ayarlarından, Platform üzerinden kart bilgileri girilerek satın alındı ise Üye hesap ayarlarından iptal edilebilir.

6.2. Ödeme Yöntemleri

Ödeme yöntemi geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi ve hesabın iptal edilmemesi halinde, abonelik ücretini geçerli bir Ödeme Yöntemi’nden tahsil edinceye kadar Astopia tarafından hizmete erişim askıya alınabilir ya da kısıtlandırılabilir(Üyelik statüsü Premium Üyelik’ten Ücretsiz Üyeliğe çevrilebilir veya belirlenen bazı içerikleri erişim sınırlandırılabilir). Bazı Ödeme Yöntemleri'nin kullanılması hâlinde sağlayıcı kuruluş, Üye’lerden Ödeme Yöntemi’nin işlenmesiyle alakalı dış işlem ücreti gibi çeşitli masraflar tahsil edebilir. Yerel vergi tutarları kullanılan Ödeme Yöntemi'ne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üye, Ödeme Yöntemi’ni güncelleyebilir. Ödeme Yöntemi, ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından verilen bilgileri kullanarak da güncellenebilir. Herhangi bir güncellemenin ardından, geçerli Ödeme Yöntemi üzerinden ücret almaya devam edilebilmesi için Astopia’nın bilgilendirilmesi gereklidir.

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez ise, Astopia ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünde olmaz.

Mücbir sebep sayılan ve Astopia’nın olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Astopia yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Astopia için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Astopia’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; Astopia’nın buna ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Astopia destek ekibi ile info@astopia.com adresinden iletişime geçilmesi mümkündür.

6.3. Üyelik Sonlandırma ve Değişiklikleri

Üye Üyeliği üçüncü taraflar aracılığı ile (App Store ve Google Play) satın aldı ise mobil uygulama hesaplarına ilişkin telefon ayarlarından dilediği zaman iptal edilebilir. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ödemelerin iadesi yoktur. Tamamlanmamış üyelik dönemleri, izlenmemiş ya da kullanılmamış Astopia içerikleri için iade ya da kredi tanımlaması yapılmamaktadır. İşbu Sözleşme’nin 6.1. maddesinde belirtilen koşullar saklıdır.

Astopia, her zaman abonelik planında ve hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şu kadar ki Astopia yapacağı hizmet ücreti ile ilgili değişikliklerin en erken 30 gün sonra geçerli olacağını kabul etmektedir.

Üye, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi, en geç hizmet bedelinin tahsil edileceği tarihten bir hafta önce bildirmek kaydı ile feshetme hakkına haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen Üye yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

Üye, işbu Kullanım Şartları ve Sözleşme hükümlerinden herhangi birini veya uygulanabilir herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal eder ya da herhangi bir hile, dolandırıcılık, sahtecilik eyleminde veya üyeliğini kötüye kullanacak herhangi bir eylemde bulunduğu tespit edilir ise, veya üyenin veli izni olmaksızın 18 yaşından küçük olduğu tespit edilir ise Astopia dilediği zaman üyeliği yasal haklarını saklı tutarak tek taraflı iptal edebilir.

7. Cayma Hakkı

Kural olarak işbu Sözleşme’ye konu olan dijital içerik hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Üye’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Buna karşın Astopia, Üye'nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Abonelik satın alarak ödemeyi yaptığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Üye mail adresi ve şifresi ile herhangi bir şekilde sisteme giriş yapmadığı takdirde Sözleşme’den cayma hakkının var olduğunu kabul ve beyan eder. Mail adresi ve şifre oluşturulduğu andan itibaren sisteme giriş yapılmış sayılır. Bu durumun aksi Üye tarafından ispat edilmelidir.

Cayma hakkı Astopia'nın yukarıda belirtilen iletişim kanallarına yasal süre içinde yazılı bildirimde bulunulmasından itibaren on dört gün (14) içinde Üye tarafından ödenmiş olan tutar Astopia tarafından iade edecektir. Bu kapsamda yapılacak tüm geri ödemeler Üye’nin hizmeti satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılacaktır. Dolayısıyla, kredi kartı ile ödemelerde iade işlemi de Üye kredi kartına iade sureti ile yapılır. Üçüncü Taraflar aracılığıyla ödemelerde ücret iadelerinden Üçüncü taraflar sorumludur.

Cayma hakkının kullanılması için Üye’nin cep telefonuna gelen şifre ile sisteme giriş yapmadığını ispatlaması gerekmektedir.

8. Promosyon Teklifleri ve Diğer Hizmetler

Astopia zaman zaman promosyon amaçlı teklifler, planlar veya üyelikler sunabilir. Teklif kriterleri tamamen Astopia'nın takdirine bağlı olarak belirlenir. Astopia’nın böyle bir teklifi iptal etme ve hesabı askıya alma hakkı saklıdır.

Astopia, gerek sponsorları aracıyla gerekse doğrudan veya iştirakleri kanalıyla spor malzemeleri veya kişisel aktivite ürünlerinin ücret mukabili satışını yapabilir. Astopia Platform’u üzerinden ürün satışları ile ilgili olarak farklı site ve platformlar bağlantılarına yönlendirme yapılabilir. Söz konusu yönlendirmelere ve satış işlemlerine ilişkin Astopia’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Buna ilişkin duyurular yayımlanacaktır.

Astopia Hizmeti sürekli olarak güncellenir. Üye’ler hizmetten daha iyi yararlanabilmek için gelişmeleri takip etmeli ve gerekli hallerde geri dönüş sağlamalıdır. Astopia Hizmeti’ne ilişkin birçok unsur devamlı olarak Astopia ekibi tarafından teste tabi tutulmaktadır.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Astopia Hizmeti belirtilen şekilde taahhütsüz ya da koşulsuz olarak sunulmaktadır. Dönemsel olarak hizmette aksamalar meydana gelebilir. Bu anlamda Üye, Astopia’nın kusuru dışında hizmette yaşanan eksiklik ve aksaklıklardan dolayı Astopia’yı sorumlu tutmayacağını kabul etmiş sayılır.

Platform içerisinde alınan hizmetlere bağlı olarak yapılan aktiviteler hamileler, yaşlılar, belli tedavi altında bulunanlar, kronik hastalığı bulunan ve herhangi bir şekilde sakatlanma riski bulunanlar için risk teşkil edebilir. Bu konuda Astopia’ya bir sorumluluk atfedilemez.

Üyelik sırasında sunulan tüm yorum, sohbet, soruların cevaplanması yorum ve öneriler eğlence amaçlıdır. Platformda yer alan astrolog önerilerinden,yorumlarından ve/veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek zararlardan hizmet sağlayıcısı olarak Astopia’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının bu içeriklerde yer alan öneri ve yorumlara istinaden sorumluluğu karşısında tedbirli davranılacağı ve gerektiği durumda Astopia Hizmeti’nin kullanılmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt edilmiş sayılır.

Aynı zamanda Üye’ler kendilerine ait kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin Astopia ile ve/veya 3.kişi veri işleyenler ile paylaşılmasında, işlenmesinde ve bulut sisteminde depolanmasında rızaları olduğunu kabul eder. Kişisel veriler, Astopia bünyesinde KVKK mevzuatı kapsamında işlenir, saklanır ve gerektiğinde imha edilir. Bu durum, Üyeler tarafından Gizlilik Politikası’nda incelenmiş ve Üye tarafından Aydınlatma Metni okunup kabul edilmiştir.

Yasaların izin verdiği kapsamda, bu şartlarda veya herhangi bir hizmette öngörülmeyen Astopia’nın ağır ihmali ve kusuru sonucu mağdur olunan herhangi bir kayıp ya da hasar için Astopia’nın Üye’ye karşı tüm sorumluluğu, sözleşme yükümlülüğü, haksız fiil (ihmal dahil) veya yasal görevin ihlali için veya herhangi başka bir yolla olsun, 1.500,00 TL miktarını aşmayacaktır.

Bu sınırlamalar, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya Üye’lerin ikamet ettiği ülkenin zorunlu yasaları uyarınca sahip olabilecekleri tüketici koruma haklarını sınırlandırmamaktadır.

10. Kişisel Verilerin Paylaşılması ve İşlenmesine İlişkin Hususlar

Astopia üyeliği kapsamında, Üye’lerin bazı kişisel verileri ilgili mevzuatta belirlenen amaç ve şartlara uygun olarak ve hizmetin sunumunu teminen Astopia tarafından paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.

10.1. Veri Sorumlusu

Üye’lerin kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla Astopia tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerin Astopia tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, işbu Sözleşme’nin beraberinde yer alan Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır.

10.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Üye’lerden toplanan kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında Astopia tarafından işlenebilecek ve Astopia iş ortaklarına, tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

Astopia tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Astopia tarafından ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Astopia’nın ve Astopia ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

Astopia’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Astopia tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

10.3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Üye’lerin kişisel verileri Astopia tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda sesli iletişim araçları veya internet üzerinden form doldurmak suretiyle toplanacaktır. Toplanan kişisel veriler Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu konuda Gizlilik Politikası incelenip kabul edilmiş sayılmaktadır.

10.4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Üye’ler kişisel veri sahibi olarak Kanun’da belirtilen aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklara ilişkin talepler, info@astopia.com e-posta adresine iletilmesi halinde başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Astopia tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

11. Geçerli Kanunlar ve Yargı Yetkisi

Bu Kullanım Şartları ve Sözleşme, Türk kanunlarına tabidir ve yine Türk kanunları kapsamında yorumlanabilir.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Üye, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Muhtelif Hükümler

12.1. Üye, Astopia Hizmeti ve nitelikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da hesabı ile ilgili yardıma ihtiyacı için Astopia’nın info@astopia.com e-posta adresine yazabilirler. Belli durumlarda, teknik destek ekibi, Üye’lere en iyi şekilde yardımcı olabilmek için, Astopia Hizmeti alınan cihaza tam erişim sahibi olunmasını sağlayan bir uzaktan erişim destek aracı kullanması gerekebilir. Cihaza bu şekilde erişim sağlanması istenmiyorsa, uzaktan erişim aracı üzerinden destek almaya izin verilmemelidir.

12.2. Bu Kullanım Şartları ve Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.3. Üye, işbu Kullanım Şartları ve Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Astopia’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.4. Astopia bu Kullanım Şartları ve Sözleşme zaman zaman değiştirebilir. Bu tür değişiklikler geçerli olmadan en az 30 gün önce değişikliğe ilişkin Üyelere Platform üzerinden bilgilendirme yapılır. Astopia Hizmeti kapsamında yapılan anlaşma, ilişkili haklar ve yükümlülükler dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda bir başka tarafa devredebilir veya temlik edebilir ve böyle bir devir veya temlikle ilişkili olarak Üye Astopia ile iş birliğinde bulunmayı kabul etmiş sayılır.

12.5. Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda yetkili Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Üye, iş bu Sözleşme'de ve Ön Bilgilendirme Formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, hizmetin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim l bu Sözleşme de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

12.6. Üye hesabı ile ilgili bilgiler, (ödeme izinleri, faturalar, şifre ya da Ödeme Yöntemi değişiklikleri, onay mesajları, bildirimler vb.) Üye’lere yalnızca elektronik formatta (Bildirim, E-posta vb.) aktarılacaktır.

12.7. Kişinin tüm bu üyelik koşullarının içeriklerini eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “kaydol” butonunu tıklaması ve mail adresi ile şifresinin Astopia kayıtlarına geçmesiyle birlikte üyelik işlemi gerçekleşmiş olur. Üye, ilgili mevzuata uygun olarak üyeliğe konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve işbu üyelik koşullarının bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

OKUDUM ANLADIM. KABUL EDİYORUM.